SUSUNAN PENGURUS UKM MAPALA “MONSILVA” PERIODE 2017-2018

Ketua:Arif Makruf(21315007)
Sekretaris:Joni Salolosit(21316008)
Bendahara:Ivi Andrianti(11116062)
Pembina:Dwi Taufik Hidayat, S.Kom., M.Kom